top of page
Image by ray rui
รูปปั้นควายเผือก white buffalo_1.jpg

ควายเผือกไทย

White Buffalo

ขนาด (Life Size)

ความสูง 1.80 เมตร

ความยาว 2.7 เมตร

ควายไทยเผือก

เกี่ยวกับควาย
ควายมี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ควายแม่น้ำ และควายปลัก ซึ่งควายไทยเราเป็นควายปลักชนิดหนึ่ง ซึ่งมีอุปนิสัยชอบนอนแช่ปลักโคลน เพราะว่าจะทำให้ตัวหรือร่างกายเย็นสบายและหลีกเลี่ยงต่อแมงดูดเลือดได้ โดยควายไทยเรามี 2 สีด้วยกันคือ สีเทาหรือสีดำ และขาวหรือสีเผือก ซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า White Buffalo โดยในบ้านเรามีความเผือกไม่มากนัก เพราะส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านชอบนิยมเลี้ยงควายดำมากกว่า จากข้อมูลพบว่าจังหวัดเชียงรายมีความเผือกเยอะที่สุดในประเทศไทย และรองลงมาคือ ภาคอีสาน ในสมัยก่อนควายเผือกไม่ค่อยนิยมเลี้ยงกันมากนัก อันเนื่องจากชาวบ้านเชื่อกันว่าควายดำทำงานได้นานกว่าหรืออดทนกว่าควายเผือก และอีกประการคือ มีความเชื่อเรื่องโชคลางหรือเชื่อว่าควายเผือกเป็นควายเจ้า 

ในปัจจุบันควายเผือกกลับมาได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่มิใช่นิยมเลี้ยงเพื่อใช้งานเหมือนสมัยก่อน แต่เป็นการเลี้ยงเพื่อความสวยงามหรือการประกวด ซึ่งควายเผือกบางตัวมีมูลค่าสูงถึง 50 - 70 ล้านบาท ซึ่งไม่น่าเชื่อเหมือนกัน แต่สำหรับนักเล่นควายเป็นอาชีพแล้วหากชอบหรือหลงไหลย่อมต้องแสดงหามาเป็นเจ้าของให้ได้

รูปปั้นสัตว์ 'ควายไทยเผือก'

ลักษณะเด่น

เทคนิคการพ่นสี

กลุ่มลูกค้า

เราปั้นจากต้นแบบของควายเผือกจริง ทั้งเรื่องสัดส่วน โครงสร้าง และสีของควาย พร้อมเก็บรายละเอียดให้ใกล้เคียงกับควายจริงมากที่สุด และเสริมโครงสร้างภายในเป็นเหล็ก เพื่อให้คนสามารถขึ้นไปนั่งได้

การทำสีมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการปั้นต้นแบบ เนื่องจากเรามีทีมงานทำสีที่ผ่านงานพ่นสีให้กับงานของ ดีสนีแลนด์ และเราใช้สีรองพื้นเกรดพรีเมี่ยมและใช้สีพ่น Nippon Paint 2 K เพื่อให้อายุการใช้งานนาน

วัสดุที่ใช้ทำ เป็นไฟเบอร์กลาส ซึ่งมีอายุการใช้งาน 10 ปีขึ้นไป โดยสามารถวางได้ทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ โดยสามารถนำไปจัดวางสำหรับตกแต่งบ้านและสวน คาเฟ่ รีสอร์ท โรงแรม ซึ่งทำให้โดดเด่นสะดุดตา และเป็นจุดถ่ายรูปและเช็คอินแบบเก๋ๆ ได้อีกด้วย

bottom of page