top of page
Thailand Aerospace Youth Forum 5

Thailand Aerospace Youth Forum

Thailand Aerospace Youth Forum

วันที่ : 23 - 25 กุมภาพันธ์  2017
เวลา : 10.00 - 20.00 น. 
สถานที่ : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า จับมือศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้ง 5 แห่งจากทั่วประเทศ ได้แก่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ภาควิชาวิศวกรรม การบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), บริษัท Drone Academy Thailand และบริษัท Dev Drone Mapper  งาน Thailand Aerospace Youth Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกอากาศยาน เปิดม่านแรงบันดาลใจ” ซึ่งเป็นเวทีที่ช่วยส่งเสริมการสร้างเยาวชนไทยให้มีทักษะการประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศของไทยโดยตรง เพื่อต่อยอดและเตรียมตัวสู่สายอาชีพนักพัฒนานวัตกรรมอวกาศในอนาคต   

สำหรับงาน Thailand Aerospace Youth Forum ทาง OMMO I อมโม ได้รับเกียติเป็นอย่างสูงจากผู้จัดงานให้ดูและจัดการออกแบบดีไซน์ ผลิตโครงสร้าง ตกแต่งบูธ บริหารการจัดการทุกส่วนของงานนี้ทั้งหมด โดยภายในงานทางเราได้ดูแลคลอบคลุมทุกส่วนดังนี้ งานพิธีเปิด Light & Sound  Backdrop เวที พิธีกร บูธสำหรับนักเรียนได้แสดงผลงาน และมีบอร์ดนิทรรศการทั้งหมด จุดลงทะเบียนสำหรับรองรับนักเรียน สือมวลชน  อาหารสำหรับนักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมพร้อมสื่อมวลชนจำนวน 600 คน เต็นท์สำหรับกางด้านนอกอาคาร ประสานงานเกี่ยวกับรถสุขาเคลื่อนที่ภายในงาน สต๊าฟภายในงานดูแลเรื่องรันคิวเวที จัดระเบียบการแจกอาหารและเข้างาน นอกจากนี้เราได้ผลิตงานพิมพ์ แบนเนอร์สำหรับชื่องานโดยรอบของพื่้นที่จัดงาน ซึ่งทำให้เห็นว่าทางเราสามารถดูแลบริหารจัดการในเรื่องออแกไนซ์ได้เป็นอย่างดี เราจึงมั่นใจว่าหากท่านนึกถึงทีมงานคุณภาพในนึกถึงเรานะคะ มั่นใจในเรา มั่นใจใน OMMO I อมโม

bottom of page