top of page
  • รูปภาพนักเขียนBENJA

โครงการหมู่บ้าน สิวารมณ์ เนเจอร์พลัส 2 | รูปปั้นกวางสไตล์โมเดิร์นโพลีกอน


รูปปั้นสัตว์สไตล์โมเดิร์นโพลีกอน 'กวาง' | Animal statues & sculptures 'Deer' with modern polygon style


สำหรับโครงการบ้านจัดสรร การออกแบบภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลางมีความสำคัญมาก ซึ่งมีอิทธิพลต่อการขายและการตัดสินจซื้อโครงการ ดังนั้นเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี น่าสนใจต่อการอยู่อาศัย ตรงตามความต้องการของผู้ตัดสินใจซื้อ


องค์ประกอบของส่วนกลาง ได้แก่ ทางเข้าโครงการ สวนส่วนกลาง สโมสร ถนนและทางเท้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการตัดสินจซื้อเป็นลำดับแรก ดังนั้นเจ้าของโครงการของ สิวารมณ์ เนเจอร์พลัส 2 ได้นำรูปปั้นกวางสไตล์โมเดิร์นโพลีกอน สีขาวมุก ตกแต่งภูมิทัศน์ในบริเวณโครงการ โดยทั้งโครงการมี กวางตัวผู้ 2 ตัวและกวางตัวเมีย 1 ตัว


อมโม | Ommo เรา ได้ผลิตกวางสไตล์โมเดิร์นโพลีกอนเป็นชุดประกอบด้วย 9 ตัว ด้วยกันคือ กวางตัวผู้ 1 ตัว กวางตัวเมีย 2 ตัว ลูกกวาง 4 ตัว และหมาป่า 2 ตัว

ดู 25 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page