กระถางปูนซิเมนต์โมเดิร์น กระถางแคคตัส กร

กระถางขนาดเล็ก 'มินิมอล' รุ่น MN-013 ถูกประดับด้วยต้นอโกลนีมาหรือแก้วกาญจนา 

ต้นอโกลนีมาหรือแก้วกาญจนา หรือ เขียวหมื่นปี หรือ อโกลนีมา (Aglaonema) เป็นสกุลของพืชไม้ประดับที่มีความสวยงามที่ใบ  เป็นลำดับพืชที่มีมากกว่า 40 ชนิด ปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธ์เพื่อให้สีสรรสวยงามนิยมเพาะเลี้ยงเพื่อความสวยงาม และจัดเป็นไม้มงคล  มีการตั้งชื่อสายพันธุ์ภาษาไทยที่สื่อความหมายทางโชคลาภ เช่น  หยกกาญจนา บัลลังก์ทอง เกวักมหามงคล บัลลังก์ทับทิม  เป็นต้น  โกลนีมา (Aglaonema) หรือ แก้วกาญจนา เล็กกระทัดรัด ใบมีสี และลวดลายที่หลากหลาย จากการที่มีการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์มาอย่าง  ไม่เพียงแต่ความสวยงามของอโกลนี แต่ความสามารถในการดูดซับ คาร์บอนไดออกไซด์  จึงเป็นเหมือนพืชที่ช่วยฟอกอากาศ และยังเป็นไม้มงคลที่ช่วยเสริมสิริมงคล และให้โชคลาภแก่ผู้ปลูก
อีกด้วย ทำให้อโกลนีมาได้รับความนิยมในการนำมาประดับตกแต่งสวน อาคาร สถานที่ต่างๆ  อีกส่วนที่ะทำให้ต้นอโกลนีให้ดูเข้ากับสถานที่ที่ปลูกต้นอโกลนีก็คือการเลือกกระถางที่เหมาะสม

กระถางปูนซิเมนต์มินิมอล ร่น MN-013 ถูกเลือกนำมาปลูกไม้มงคล ต้นอโกลนีมาหรือแก้วกาญจนา ด้วยความโดดเด่นของผิวกระถาง ที่เลียนแบบผิวธรรมชาติของกรวด ทำให้กระถางดูโดดเด่นและมีมิติมากขึ้น OMMO | อมโม เป็นผู้ออกแบบและผลิตกระถางที่เน้นเรื่องคุณภาพและดีไซด์